Planten

De akkerdistel
Ad hoc werkgroep akkerdistel; Wageningen 1978

Standaard dictaat vegetatiekunde voor biologen
Prof J.J. Barkman en Carel van Schaik; 1976

Varentabel (2x)
Rob de Boer en Bart van Tooren; J.B.U. 1979

Botanisch basisregister
Centraal Bureau voor de statistiek; Voorburg/Heerlen 1992

Botanische termenlijst. Beknopt overzicht van veel gebruikte botanische termen
Piet Cremers e.a.; K.N.N.V. wetenschappelijke mededelingen feb. 1985

Flora neerlandica. Flora van Nederland (verschillende delen)
B.H. Danser, J. Heimans en Th. Weevers; Amsterdam, Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging 1958

Overzicht der plantengemeenschappen in Nederland & Onze droge graslanden
Ir J. W. Drijk en V. Westhoff, Sjoc

Veldgids Nederlandse Flora
Henk Eggelte; KNNV uitgeverij, 8e druk, 2014

Flora Vegetativa. Ein Bestimmungsbuch für Pflanzen der Schweiz im blütenlosen Zustand.
S. Eggenberg, A. Möhl; Haupt Verlag, Bern-Stuttgart-Wien. 2e druk, 2009.

Bloemengids. Wilde bloemen van Noordwest-Europa (3x)
R. Fitter, A. Fitter en M. Blamey; Natuurmonumenten 2001.

Chemisch-ecologische Flora van Nederland en België
A. Fuchs, H. Van Genderen en L.M. Schoonhoven; K.N.N.V. Utrecht 1996. 2e druk 1997

Geïllustreerde Flora van Nederland
E. Heimans, H.W. Heinsius en Jac. P. Thijsse; Amsterdam 1983

Plantengemeenschappen in Nederland
A.J. den Held, Dr V. Westhoff e.a.; Zutphen 1969

Vegetatieve herkenning der voornaamste water- en oeverplanten
A.A. Kruijne; Zwolle 1963

Wilde orchideeën van Europa 1
J. Landwehr; Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, ’s-Graveland 1977

Wilde orchideeën van Europa 2
J. Landwehr; Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, ’s-Graveland 1977

Flora van België, het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en de aangrenzende gebieden (Pteridofyten en Spermatofyt)
J.E. De Langhe, L. Delvosalle, J. Duvigneaud, J. Lambinon en C. van den Berghen e.a.; Patrimoine du Jardin botanique national de Belgique, Meise 1983

Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des Régions voisines
J.E. De Langhe, L. Delvosalle, J. Duvigneaud, J. Lambinon en C. van den Berghen e.a.; Patrimoine du Jardin botanique national de Belgique, Meise 1983

Flora Helvetica (2x)
Konrad Lauber, Gerhart Wagner; Verlag Paul Haupt, Bern, 3e druk 2001(hier hoort de onderstaande determinatietabel bij)

Bestimmungsschlüssel zur Flora Helvetica (2x)
Konrad Lauber, Gerhart Wagner; Verlag Paul Haupt, Bern, 3e druk 2001(hoort bij de bovenstaande flora)

Heukels’ Flora van Nederland
Ruud van der Meijden; Wolters-Noordhoff, 2005. 23e druk (versleten exemplaar)

Inleiding tot de plantensociologie
Jacques Meltzer en Victor Westhoff; ’s-Graveland 1942

Atlas van de Nederlandse Flora, deel 1 t/m 3
J. Mennema, A.J. Quené-Boterenbrood en C.L. Plate; Amsterdam 1980

Wilde bloemen
Roger Philips en Suzette E. Stumpel-Rienks; Utrecht/Antwerpen 1978

Veldgids Water- en oeverplanten (2x)
Roelf Pot; KNNV Uitgeverij, Zeist & STOWA, Utrecht 2003

Flora of the British Isles. Part II: Rosaceae to Polemoniaceae (plaatjesgids)
Sybil J. Roles; Cambridge University press 1960

De vegetatie van Nederland. Deel 1 t/m 5
J.H.J. Schaminée, A.H.F. Storelder en V.Westhoff; Leiden 1995

Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland
J. Schaminée, K. Sýkora, N. Smits, M. Horsthuis; KNNV Uitgeverij, Zeist 2010.

Werner Rothmaler. Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD. Band 2 Gefäßpflanzen. 13. Auflage
R. Schubert, K. Werner, H. Meusel; Volk und Wissen. Volkseigener Verlag, Berlin 1987

Werner Rothmaler. Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD. Band 4 Kritischer Band. 7. Auflage
R. Schubert, W. Vent; Volk und Wissen. Volkseigener Verlag, Berlin 1988

Knoppentabel
Sam Segal; NJN, BJN, CJN, KJN 1971 (6e druk)

Kiemplantentabel
Sjoc

Winterflora bomen en struiken (2x)
Dirk Slagter; NatuurMedia, 2012

Prisma-flora (plaatjesgids)
J.E. Sluiters; Prisma boeken, Utrecht/Antwerpen 1967

Nederlandse Oecologische Flora. Deel 1 t/m 5
Drs. E.J. Weeda en R., Ch. En T. Westra; K.N.N.V. 1985, herdruk 2003

Gezelschappen met houtige gewassen in de duinen en langs de binnenduinrand
V. Westhoff; Wageningen, 1952

De verarming van Flora en vegetatie
Dr V. Westhoff; 1956

Toelichting op de lijst van zeldzame planten, die door de plantencommissie van de NJN wordt verspreid.
V. Westhoff; 1959

Wilde planten. Flora en vegetatie in onze natuurgebieden. Deel 1 t/m 3
V. Westhoff, P.A. Bakker C.G van Leeuwen, E.E. van der Voo en J.S. Zonneveld; Deel 1 1970, Deel 2: 1971, Deel 3: 1973