Links

Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie
Onze hoofdsite met een overzicht van alle activiteiten. De NJN is een vereniging voor en door jongeren van 12 tot 25 jaar die samen de natuur in gaan.

Stichting FLORON
Stichting FLORON zet zich in voor onderzoek naar en bescherming van de Nederlandse wilde flora. FLORON coördineert en stimuleert vrijwilligers die landelijke telprojecten voor planten uitvoeren, geeft voorlichting en advies, voert ecologisch onderzoek uit ten behoeve wetenschap, beheer en beleid en beschermt plantensoorten en hun leefgebieden.

De Nederlandse Mycologische Vereniging
De Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV) houdt zich bezig met paddenstoelen. Doel is de kennis van de taxonomie, oecologie en verspreiding ervan te vergroten. Onder haar leden bevinden zich zowel de beroepsmycologen als amateurs. Een groot aantal publicaties heeft reeds het licht gezien. Leden ontvangen het verenigingsblad 'Coolia'.

De Bryologische en Lichenologische Werkgroep
De BLWG is de vereniging voor mossen- en korstmossenonderzoek in Nederland. De werkgroep organiseert activiteiten voor leden en publiek waarbij het zoeken en op naam brengen van soorten centraal staat. Daarnaast verzamelt de BLWG verspreidingsgegevens, doet onderzoek, geeft adviezen en voert twee meetnetten uit.

Plantensociologische Kring Nederland
De Plantensociologische Kring Nederland (PKN) is een stichting die tot doel heeft de vegetatiekunde in Nederland en Vlaanderen te bevorderen door het organiseren van excursies en de uitgave van het tijdschrift Stratiotes. Victor Westhoff (één van de oprichters van de SJOC) was ook één van de oprichters en de eerste voorzitter van de PKN.