Inventarisatie van gebieden

Meijendel. Duin-water-leven
Bakker e.a.; 2x

Planten in en rond Nijmegen
Rutger Barendse (N.J.N.); Nijmegen, december 1995

Planten in en rond Nijmegen
Rutger Barendse (N.J.N.); Nijmegen, feb. 1997

De Plantengroei van Winterswijk
Steven van den Brand; K.N.N.V. Utrecht 1995

Griend. Het vogeleiland in de Waddenzee
G.A. Brouwer e.a.; 's-Gravenhage 1950

Landschapsoecologie van de duinstreek tussen Wassenaar en Ijmuiden + Bijlage
H. Doing; Wageningen 1974

Het Heilooër veentje. Verslag van een planteninventarisatie
Marko Draisma, N.J.N.

De Oostvaardersplassen. 25 jaar vegetatie-onderzoek
H.J. Drost en Luc Jans

De eendenkooi
Ester Fopma en Jan Freijer, N.J.N. afd. Bakkum; 1985

Perronkantjes
J. Freijer en W. De Winter, N.J.N. afd. Bakkum; 1984

De flora van de nederlandse, duitse en Deense waddeneilanden
N.J.M. Gremmen en J.W.P.M. Kremers; Nijmegen 1971

Kalkrijke duinvalleien op de waddeneilanden
A.P. Grootjans e.a.; K.N.N.V. Utrecht 1995

Zeggen van Limburg
J. Hermans e.a.

Grassen langs de Zuiderzee
P. Jansen

Een vegetatiekaart van de bossen van het landgoed "Egheria" met toelichting
Ir. B. de Jong; Wageningen 1959

Kortenhoef. Een veldbiologische studie van een Hollands verlandingsgebied
Dr W. Meijer en Drs R.J. de Wit; Amsterdam 1955

Kotten. Zoals de NJN het zag
Huib de Miranda en Victor Westhoff e.a.; N.J.N. 1938

Groeve Oostermeent. Inventarisatieverslag ‘81
N.J.N. Gooidistrict; 1981

Het landschap tussen Hengelo en Enschede 1972
N.J.N.; 1974

Inventarisatie-verslag Huisduiner poldertje
N.J.N. afd. Den Helder; 1979

Paddenstoelen-inventarisatie van Voorne's duin, Mildenburg, Breede water, Strypemonde, Heveringen
N.J.N. (Sjoc) en plantenwerkgroep vd A.C.J.N.

Plantengroei in enkele Nederlandse landschappen. Kruipnieuws 1937 - 1958
N.J.N.

Verslag nazoka Engbertdijksvenen; N.J.N.
1984

De Plantengroei van de aanslibbingen in het Noorden van Nederland
?

Korstmossen in Drenthe
Provinciale waterstaat van Drenthe

Waterland. Verslag van een botanische en hydrabiologische inventarisatie in het gebied van Waterland, tussen Amsterdam, Monnikendam en Ijsselmeerkust
Willy en Theo Reijnders; Amsterdam 1954

Flora und Vegetation der Sötenicher Kalkmunde (Eifel) (Decheniana nr. 9)
W. Schumacher

Aachener Beiträge zur Heimatkunde. XIII Die Vegetation des Landkreises Aachen und ihre Stellung im nördlichen Westdeutschland
Dr. M. Schwickerath; Aachen 1933

De West-Nederlandsche veenplassen. Historisch/planologisch
J. Trouw; Amsterdam 1948

Botanischer Garten Bremen
Reinhold Tüxen; Bremen ±1957

Bloemen op de Ijsseldijken
E. Roetman en H.H. van der Laan; Kampen 1988

Vlieland. Landschap en plantengroei
V. de Vries

Toelichting op de lijst van zeldzame planten, die door de plantencommissie van de NJN wordt verspreid.
V. Westhoff, 1959